Over de Inventaris

Deze inventaris geeft je een overzicht van het waardevolle erfgoed in Vlaanderen. Zowel archeologisch, bouwkundig, landschappelijk als varend erfgoed zijn opgenomen, goed voor meer dan 90.000 erfgoedobjecten in totaal. Ben je op zoek naar specifiek erfgoed? Dan kan je onze inventaris heel gericht doorzoeken.

Erfgoedobjecten

Erfgoedobjecten vormen de basis van de wetenschappelijke inventaris. Het zijn items die wij geïnventariseerd hebben op basis van vastgelegde criteria. Samen geven ze een zo representatief mogelijk beeld van al het onroerend en varend erfgoed dat Vlaanderen rijk is. Aan opname in de wetenschappelijke inventaris zijn geen rechten of plichten verbonden: geïnventariseerd erfgoed heeft geen juridische gevolgen.

Aanduidingsobjecten

Aanduidingsobjecten geven informatie over het juridische statuut van het erfgoed in onze inventaris. Het kan gaan om beschermd of vastgesteld erfgoed, UNESCO Werelderfgoed of erfgoedlandschappen. Ook vastgestelde gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (GGA) zijn opgenomen.

Waarnemingen

Waarnemingen zijn resultaten van onderzoek of andere observaties met een zekere relevantie voor het erfgoed. Hiervoor wordt een groot aantal bronnen gebruikt. Momenteel zijn dit uitsluitend archeologische waarnemingen, ook wel de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) genoemd.