Beschermd monument

Oorlogsgedenkteken van Schiplaken

Beschermd monument van 22-02-2013 tot heden

ID: 10   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 22-02-2013  ID: 5132

Beschrijving

Het gedenkteken van Schiplaken te Hever, is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Opgericht in 1920 als eerbetoon aan de militairen en burgerslachtoffers, gevallen tijdens de Slag van Schiplaken in augustus en september 1914, is dit gedenkteken onlosmakelijk verbonden met de lokale en Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Omwille van de combinatie met een ereperk typologisch interessant oorlogsgedenkteken dat door de Brusselse beeldhouwer Bernard Callie (1880-1954) in 1920 ontworpen en vervaardigd werd, en gekenmerkt wordt door 90 sobere grafstenen voor een in similisteen uitgewerkte, langgerekte herinneringsmuur, beƫindigd door twee geknielde, witstenen vrouwenfiguren met lauwerenkrans en centraal geaccentueerd door een pseudo-altaar waarop een bronzen beeldengroep met vrouw en gesneuvelde soldaat; symbolen voor overwinning, vaderland en opoffering. Door zijn specifieke vormgeving en inplanting naast de kerk en aan de ingang van het kerkhof, heeft het monument bovendien een belangrijke beeldwaarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsgedenkteken van Schiplaken

Bieststraat zonder nummer (Boortmeerbeek)
Het gedenkteken van Schiplaken van 1920 is van de hand van Bernard Callie.