Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Foillanus met kerkhof

Beschermd monument van 04-03-2004 tot heden

ID: 100   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100

Besluiten

Parochiekerk Sint-Foillanus met ommuurd kerkhof
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 04-03-2004  ID: 4191

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Foillanus te Neerlinter (Linter) is samen met het omliggende ommuurd kerkhof beschermd als monument.Waarden

De Sint-Foillanuskerk met inbegrip van het ommuurd kerkhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

vermeld sinds 1139 en voormalige afhankelijkheid - sinds 1235 - van de cisterciƫnzerinnenabdij van Maagdendal in Oplinter vormt de deels in kwartsiet en deels in baksteen met verwerking van witte natuursteen opgetrokken Sint-Foillanuskerk met haar kruisvormige plattegrond en basilicale opstand een architectuurhistorisch belangrijke plattelandskerk met bewaarde inplanting te midden van een ommuurd kerkhof. Het meest markant is het 15de-eeuws gotisch, driezijdig gesloten koor met de typologisch interessante zuidkapel of 'herenkapel' opengewerkt met spitsboogvensters met maaswerk en opgetrokken in rechthoekige blokken kwartsiet van Tienen - een streekeigen materiaal dat na de gotische periode nog slechts sporadisch voor grotere constructies werd gebruikt - met daarnaast een ingebouwde vierkante westtoren (1786-1790) met elegant, volledig in Gobertange uitgewerkt classicistisch inkomportiek en neogotische beuken en hoge transeptarmen (1873) naar ontwerp van provinciaalarchitect (Louis?) Van Arenbergh. De neogotische binnenruimte met drieledige opstand van spitsboogarcaden, schijntriforium en een register van rondvensters waarboven een gestuct kruisgewelf getuigt qua ruimtelijkheid van een veeleer geslaagde integratie van de stilistisch heterogene bouwonderdelen en voornamelijk van het gotisch koor met 18de-eeuws, met rocaillemotieven opgehoogd cassetteplafond.

artistieke waarde

de Sint-Foillanuskerk bezit een opmerkelijk rijk, overwegend 18de-eeuws meubilair met daarnaast schilderijen uit de Vlaamse School, een renaissancedoopvont (1551) en diverse 15de- en 16de-eeuwse houtsculpturen.
Uniek evenwel zijn de stilistisch in de eerste helft van de 16de eeuw te dateren renaissanceschilderingen op houten gewelf en noordwand van de zuid- of herenkapel met onder meer een prachtige voorstelling van Sint-Joris die de draak bevecht.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Folianus met kerkhof

Grote Steenweg zonder nummer (Linter)
Heterogeen geheel met ommuurd kerkhof, samengesteld uit: 15de-eeuwse koor, westertoren uit de periode 1786-1790, neogotisch schip van 1873 ingepast tussen koor en toren.