Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Landhuis Devalckeneer-Pilette met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
1000
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1000

Besluiten

Godsgasthuis Van der Stokken, omgeving van 19de-eeuws herenhuis en dorpskern
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-1986  ID: 2147

Beschrijving

Deze bescherming betreft het 19de-eeuws landhuis Devalckeneer-Pilette met omgeving. Deze omgeving bestaat uit de tuin van het landhuis en de aangrenzende weilanden, akkerlanden en een deel van de straat Hoesnaek. Het landhuis zelf maakt ook deel uit van de bescherming.Waarden

De omgeving van het 19de-eeuws herenhuis is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Landhuis Devalckeneer-Pilette met tuin

Hoesnaek 53-55 (Pepingen)
Het neoclassicistisch landhuis, ook herenhuis Devalckeneer-Pilette genoemd, met omliggend domein kreeg begin 20ste eeuw zijn huidige uitzicht. Rondom het landhuis werd een informele tuin aangelegd met enkele monumentale en zeldzame bomen en een eind 19de-eeuws tuinpaviljoen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bogaarden, Bellingen en Pepingen

Kester (Gooik), Beert, Bellingen, Bogaarden, Heikruis, Pepingen (Pepingen)
Leemgronden zijn kenmerkend in dit sterk heuvelend landschap ten zuiden van Pepingen, met holle wegen en ruggen tot 70 meter hoog en meer, met verschillende beken die tot het Zennebekken behoren. Naast Bogaarden en Bellingen omvat het afgebakende gebied ook de gehuchten Hoesnaeke, Geiling, Plutsingen, Teleweide en Terheugen. De boerderijen van waaruit in de 18de eeuw het gebied werd uitgebaat, bestaan nog en zijn nog in bedrijf. Bellingen is een landelijke dorp zonder echte kern maar met een aantal Brabantse vierkantshoeves aan de Roskambeek. Het dorpsgezicht is er de laatste 150 jaar nagenoeg niet gewijzigd. Het Moeliebos is een typisch voorbeeld van de bron- en beekbegeleidende bosjes in de leemstreek.