Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Landhuis Devalckeneer-Pilette met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-06-1986 tot heden
ID: 1000   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1000

Besluiten

Godsgasthuis Van der Stokken, omgeving van 19de-eeuws herenhuis en dorpskern
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-1986  ID: 2147

Beschrijving

Deze bescherming betreft het 19de-eeuws landhuis Devalckeneer-Pilette met omgeving. Deze omgeving bestaat uit de tuin van het landhuis en de aangrenzende weilanden, akkerlanden en een deel van de straat Hoesnaek. Het landhuis zelf maakt ook deel uit van de bescherming.Waarden

De omgeving van het 19de-eeuws herenhuis is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Landhuis Devalckeneer-Pilette met tuin

Hoesnaek 53, 55 (Pepingen)
Dit neoclassicistisch landhuis, ook herenhuis Devalckeneer-Pilette genoemd, met omliggend domein kreeg rond 1900 zijn huidige uitzicht. Rondom het landhuis werd een informele tuin aangelegd met enkele monumentale en zeldzame bomen.