Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100015   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100015

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl volgens de bouwaanvraag uit 1902 opgetrokken in opdracht van mevrouw S.J. Gollier-Allnutt, samen met het achter aanpalende pakhuis Van Aerdtstraat 22.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Geulincxstraat 23 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl volgens de bouwaanvraag uit 1902 opgetrokken in opdracht van mevrouw S.J. Gollier-Allnutt, samen met het achter aanpalende pakhuis Van Aerdtstraat 22.