Vastgesteld bouwkundig erfgoed

De witten Schilt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
100033
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100033

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

In oorsprong traditioneel diephuis met trapgevel gebouwd omstreeks 1580, vrij gereconstrueerd in 1952-1955 als onderdeel van het Volkskundemuseum.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

De witten Schilt

Gildekamersstraat 5 (Antwerpen)
In oorsprong traditioneel diephuis met trapgevel gebouwd omstreeks 1580, vrij gereconstrueerd in 1952-1955 als onderdeel van het Volkskundemuseum.