Beschermd monument

Kasteel van Olsene: ijskelder

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden

ID: 10006   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10006

Besluiten

Kasteel en kasteeldomein van Olsene met kasteeldreef en hoeven
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 10-11-1995  ID: 2969

Beschrijving

De ijskelder in het park bij het kasteel van Olsene is beschermd als monument en maakt deel uit van het als dorpsgezicht beschermde kasteel en kasteelpark.Waarden

De ijskelder in het kasteelpark van Olsene is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als goed bewaard voorbeeld van een ijskelder uit het midden van de 19de eeuw en deel uitmakende van het heraangelegde 19de-eeuwse kasteeldomein.

wetenschappelijke waarde

als goed bewaard voorbeeld van een ijskelder uit het midden van de 19de eeuw en deel uitmakende van het heraangelegde 19de-eeuwse kasteeldomein.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Kasteel van Olsene

Grote Steenweg 19-23, 19A (Zulte)
Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht, het domein omvat een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel binnen een cirkelvormige vijver en een neerhof.