Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Domein Kasteel van Olsene

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10007
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10007

Besluiten

Kasteel en kasteeldomein van Olsene met kasteeldreef en hoeven
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2969

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het kasteel van Olsene met omgracht park, aanhorigheden en de hoeven ten noorden van het kasteeldomein zijn beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het kasteel van Olsene met omgracht park en aanhorigheden en de hoeven zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde, wetenschappelijke waarde

als typisch tot de middeleeuwen teruggaand 19de-eeuws kasteeldomein met al zijn aanhorigheden zoals het neerhof met paardenstallen en hondenkennel, de ommuurde moestuin en ijskelder en het landschapspark met serpentinvevijver en cirkelvormige walgracht, het geheel gevat binnen een trapeziulvormige omgrachting.

historische waarde

van de aanpalende hoeven die vanouds deel uitmaakten van de kasteelbezittingen en gekenmerkt worden door een 18de-eeuws woonhuis en 19de-eeuwse bedrijfsgebouwen waaronder een rosmolengebouwtje op het binnenerf van Grote Steenweg nr. 17, het enige bewaarde exemplaar in de streek.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Terwallenstraat 1 (Zulte)
Hoeve met langgestrekte vleugel met stallen, woonhuis en berging onder verspringend zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw, midden op het erf stallen met duivenhok en bakhuis.


Rosmolen

Grote Steenweg 17 (Zulte)
Vierkante bakstenen rosmolen onder tentdak en zinkplaat, gebouwd in 1848.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Olsene

Grote Steenweg 19-23, 19A (Zulte)
Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht, het domein omvat een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel binnen een cirkelvormige vijver en een neerhof.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.