Domein Kasteel van Olsene

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-11-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zulte
Deelgemeente Olsene
Straat Grote Steenweg, Terwallenstraat, Rijksweg
Locatie Grote Steenweg 17, Grote Steenweg 19, Grote Steenweg 21, Rijksweg, Terwallenstraat 1 (Zulte)
Alternatieve naam Domein Hof ter Wallen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44081/103.1
  • DO001019
  • OO002581

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Domein Kasteel van Olsene

Grote Steenweg 19, 19A, 21-23, Zulte (Oost-Vlaanderen)

Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht, het domein omvat een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel binnen een cirkelvormige vijver en een neerhof.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Terwallenstraat 1, Zulte (Oost-Vlaanderen)

Hoeve met langgestrekte vleugel met stallen, woonhuis en berging onder verspringend zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw, midden op het erf stallen met duivenhok en bakhuis.

Rosmolen

Grote Steenweg 17, Zulte (Oost-Vlaanderen)

Vierkante bakstenen rosmolen onder tentdak en zinkplaat, gebouwd in 1848.

Beschrijving

Het kasteel van Olsene met omgracht park, aanhorigheden en de hoeven ten noorden van het kasteeldomein zijn beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Het kasteel van Olsene met omgracht park en aanhorigheden en de hoeven zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde, wetenschappelijke waarde

als typisch tot de middeleeuwen teruggaand 19de-eeuws kasteeldomein met al zijn aanhorigheden zoals het neerhof met paardenstallen en hondenkennel, de ommuurde moestuin en ijskelder en het landschapspark met serpentinvevijver en cirkelvormige walgracht, het geheel gevat binnen een trapeziulvormige omgrachting.

historische waarde

van de aanpalende hoeven die vanouds deel uitmaakten van de kasteelbezittingen en gekenmerkt worden door een 18de-eeuws woonhuis en 19de-eeuwse bedrijfsgebouwen waaronder een rosmolengebouwtje op het binnenerf van Grote Steenweg nr. 17, het enige bewaarde exemplaar in de streek.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.