Station Herne

Beschermd monument van 13-11-1997 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Herne
Deelgemeente Herne
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 115 (Herne)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23032/102.1
  • 4.01/23032/111.1
  • OB001206

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Station Herne

Stationsstraat 115, Herne (Vlaams-Brabant)

Het betreft een typologisch uitzonderlijk goed bewaard station, inclusief het oorspronkelijke interieur en de glazen luifel; voorbeeld van een landelijk station, gebouwd in 1871.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het station van Herne is beschermd als monument. De bescherming omvat het stationsgebouw, met inbegrip van het interieur en de luifel, en het sanitaire gebouwtje.

Waarden

Station N.M.B.S, inclusief de goederen onroerend door bestemming en/of aard, inzonderheid de vier houten banken, de houten loketwand, het loketmeubilair, de brandkast en het inkomportaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

als een vanuit typologisch oogpunt uitzonderlijk goed bewaard station - inclusief het oorspronkelijke interieur en de glazen luifel - voorbeeld van een landelijk station gebouwd door een privé-maatschappij en uitgebaat door de Staatsspoorwegen, gebouwd in 1871, illustratie van de ontwikkelingen op het vlak van de stationsarchitectuur in de 19de eeuw, dat als halte op de lijn Gent - Haine-St-Pierre plaatselijk een zeer belangrijke sociale en economische rol heeft gespeeld door de tewerkstelling van pendelende arbeiders/mijnwerkers uit deze verarmde streek naar een sterk geïndustrialiseerde Waalse regio mogelijk te maken.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.