Beschermd monument

Vrijstaand herenhuis met stallen en binnenplaats

Beschermd monument van 03-03-1998 tot heden

ID: 10011   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10011

Besluiten

Geografisch pakket Lokeren
definitieve beschermingsbesluiten: 03-03-1998  ID: 3295

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het laat-18de- of begin-19de-eeuwse herenhuis, de paardenstallen en de gekasseide binnenplaats. Het herenhuis en de paardenstallen werd reeds op 1 augustus 1986 beschermd als monument, maar deze bescherming werd ingetrokken op 19 april 1988. Het gebouw is gelegen in de als stadsgezicht beschermd stadskern van Lokeren.Waarden

Herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

van dit achterin gelegen vrijstaand herenhuis, opklimmend tot het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw, enig in het stadscentrum, met driehoekige binnenplaats geflankeerd door paardenstallen onder driehoekig fronton en een centraal ijzeren straathek aan vierkante pijlers met vaasbekroning; omwille van de architecturale waarde van het herenhuis op vierkante plattegrond met gemarkeerde zijrisalieten afgelijnd door Toscaanse pilasters, kenmerkende omlijste rondboogvensters en een eenvoudig hoofdgestel.

historische waarde

van dit achterin gelegen vrijstaand herenhuis, opklimmend tot het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw, enig in het stadscentrum, met driehoekige binnenplaats geflankeerd door paardenstallen onder driehoekig fronton en een centraal ijzeren straathek aan vierkante pijlers met vaasbekroning; omwille van de architecturale waarde van het herenhuis op vierkante plattegrond met gemarkeerde zijrisalieten afgelijnd door Toscaanse pilasters, kenmerkende omlijste rondboogvensters en een eenvoudig hoofdgestel.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Vrijstaand herenhuis met stallen

Luikstraat 56 (Lokeren)
Vrijstaand herenhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw, gebouwd op een volkomen vierkante plattegrond en voorafgegaan door een driehoekige, gekasseide koer met aan weerszijden de vroegere paardenstallen.