Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kantoor in neoclassicistische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100112   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100112

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalig kantoor in neoclassicistische stijl, onderdeel van een verdwenen diamantslijperij, gebouwd naar een ontwerp door de architect Edouard Van Opstal uit 1899. Opdrachtgever was de diamantair Léandre Latinie (1846-1905), een uit Henegouwen afkomstige steenkapper, die te Antwerpen was overgeschakeld op diamant.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kantoor in neoclassicistische stijl

Grétrystraat 3 (Antwerpen)
Voormalig kantoor in neoclassicistische stijl, onderdeel van een verdwenen diamantslijperij, gebouwd naar een ontwerp door de architect Edouard Van Opstal uit 1899. Opdrachtgever was de diamantair Léandre Latinie (1846-1905), een uit Henegouwen afkomstige steenkapper, die te Antwerpen was overgeschakeld op diamant.