Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditioneel diephuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100188   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100188

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met puntgevel, vermoedelijk een aangepaste trapgevel, van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de eeuw of eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Traditioneel diephuis

Grote Goddaard 22 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met puntgevel, vermoedelijk een aangepaste trapgevel, van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de eeuw of eerste helft van de 17de eeuw.