Beschermd monument

Kasseiweg H. Teirlinckstraat

Beschermd monument van 30-03-1995 tot heden
ID: 10020   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10020

Besluiten

Kasseiwegen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-03-1995  ID: 2827

Beschrijving

De bescherming omvat de kasseiweg langs de H. Teirlinckstraat, die loopt van de dorpskern van Sint-Kornelis-Horebeke tot aan de Oudenaardestraat in Zegelsem. In Zegelsem loopt de kasseiweg langs Haaghoek, Sint-Usmarusstraat en H. Teirlinckstraat; deze weg is afzonderlijk beschermd als monument.Waarden

De kasseiweg H. Teirlinckstraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Deze kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.

historische waarde

Deze kasseiwegen zijn nog een van de laatste voorbeelden van een geplaveide wegverharding, een techniek die reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen. Gedurende het 40-jarig bewind van Maria Theresia, van 1740 tot 1780, werden de eerste stenen wegen aangelegd.

sociaal-culturele waarde

De zeldzaam wordende kasseiwegen zijn zeer karakteristiek en geven aan het landschap een belangrijk, echt en onvervalst karakter. Ze worden door menig wandelaar, wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasseiweg Teirlinckstraat

Teirlinckstraat (Brakel)
De kasseiweg leidt vanaf de Oudenaardsestraat omhoog voorbij het kerkkoor en verder noordwaarts en gaat over in de gekasseide weg Haaghoek.