Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Den Beer

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 100232   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100232

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis met een gevelfront in rococostijl uit blauwe hardsteen, daterend uit het tweede tot het derde kwart van de 18de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Den Beer

Grote Markt 21 (Antwerpen)
Burgerhuis met een gevelfront in rococostijl uit blauwe hardsteen, daterend uit het tweede tot het derde kwart van de 18de eeuw.