Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Soete Naam

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100236   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100236

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1877 gebouwd in opdracht van de edelsmid-juwelier J.F. Volckerick.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Nicolaes

Grote Markt 26 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1877 gebouwd in opdracht van de edelsmid-juwelier J.F. Volckerick.