Kasteeldomein Vilain: kasteel, toegangsbrug en toegangspoort

Beschermd monument van 18-07-1980 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Braemkasteelstraat
Locatie Braemkasteelstraat zonder nummer (Gent)
Alternatieve naam Kasteeldomein Rattendale: kasteel, toegangsbrug en toegangspoort

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1003.1
  • 4.01/44021/247.1
  • OO001242

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein Vilain

Braemkasteelstraat 37, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het kasteel Vilain, in de volksmond ook zogenaamd kasteel Rattendale, ligt in een sinds enkele jaren voor het publiek opengesteld park met grotendeels behouden buitenste omwalling, bijgenaamd de Paardewal, deels gedempt in 1905.

Beschrijving

Het kasteel Vilain, de toegangsbrug en de toegangspoort zijn beschermd als monument. De toegangspoort is intussen verdwenen. Van het kasteel rest enkel nog de achthoekige traptoren.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het kasteel Vilain, de toegangsbrug en de toegangspoort als volgt werd gemotiveerd: Het betreft een oud buitenverblijf van Gentse patriciërs dat in de tweede helft van de 18de eeuw werd verbouwd. Tevens was het één van de centra van waaruit het calvinisme zich verspreidde.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000566, Kasteel Vilain, toegangsbrug, toegangspoort en omgeving, advies KCML (1980).

Waarden

Het kasteel Vilain, de toegangsbrug en de toegangspoort zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.