Beschermd monument

Kasteeldomein Vilain: kasteel, toegangsbrug en toegangspoort

Beschermd monument van 18-07-1980 tot heden
ID: 10025   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10025

Besluiten

Kasteel Vilain met toegangsbrug en -poort en het park, de omwalling en deel van omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-1980  ID: 1436

Beschrijving

Het kasteel Vilain, de toegangsbrug en de toegangspoort zijn beschermd als monument. De toegangspoort is intussen verdwenen. Van het kasteel rest enkel nog de achthoekige traptoren.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het kasteel Vilain, de toegangsbrug en de toegangspoort als volgt werd gemotiveerd: Het betreft een oud buitenverblijf van Gentse patriciërs dat in de tweede helft van de 18de eeuw werd verbouwd. Tevens was het één van de centra van waaruit het calvinisme zich verspreidde.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000566, Kasteel Vilain, toegangsbrug, toegangspoort en omgeving, advies KCML (1980).

Waarden

Het kasteel Vilain, de toegangsbrug en de toegangspoort zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Vilain

Braemkasteelstraat 37 (Gent)
Het kasteel Vilain, in de volksmond ook zogenaamd kasteel Rattendale, ligt in een sinds enkele jaren voor het publiek opengesteld park met grotendeels behouden buitenste omwalling, bijgenaamd de Paardewal, deels gedempt in 1905.