Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein Vilain: park, omwalling en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 18-07-1980 tot heden

ID
10026
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10026

Besluiten

Kasteel Vilain met toegangsbrug en -poort en het park, de omwalling en deel van omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-1980  ID: 1436

Beschrijving

Het park van het kasteel Vilain, de omwalling en een deel van de onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht. Het kasteel Vilain, de toegangsbrug en de toegangspoort zijn beschermd als monument en maken geen deel uit van het beschermde dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het park bij het kasteel Vilain, de omwalling en een deel van de onmiddellijke omgeving als volgt werd gemotiveerd: Onverminderd voormelde redenen dient gewezen te worden op de typische afscheiding van het opperhof (waarop het kasteel) en neerhof (met de oude boerderij).

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000566, Kasteel Vilain, toegangsbrug, toegangspoort en omgeving, advies KCML (1980).


Waarden

Het park van het kasteel Vilain, de omwalling en een deel van de onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Vilain

Braemkasteelstraat zonder nummer (Gent)
Het kasteel Vilain, in de volksmond ook zogenaamd kasteel Rattendale, ligt in een sinds enkele jaren voor het publiek opengesteld park met grotendeels behouden buitenste omwalling, bijgenaamd de Paardewal, deels gedempt in 1905.