Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 05-05-1981 tot heden

ID
10027
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10027

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1981  ID: 1617

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Het huis (volledig) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Bergstraat 1-3 (Oudenaarde)
Huis opgetrokken uit bak- en zandsteen in het tweede kwart van de 17de eeuw. Gerestaureerd onder leiding van architect A. Jacques in 1990.