Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkel- en burgerhuis in neoclassicistische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100325   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100325

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Winkelpand en aanpalend burgerhuis in neoclassicistische stijl, oorspronkelijk deel uitmakend van een ensemble van zeven panden op de hoek van Haantjeslei en Van Schoonbekestraat, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1899. Opdrachtgever was Petrus Franciscus Huygels- van Humbeeck, een aannemer en bouwondernemer.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkel- en burgerhuis in neoclassicistische stijl

Haantjeslei 217, Van Schoonbekestraat 132 (Antwerpen)
Winkelpand en aanpalend burgerhuis in neoclassicistische stijl, oorspronkelijk deel uitmakend van een ensemble van zeven panden op de hoek van Haantjeslei en Van Schoonbekestraat, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1899. Opdrachtgever was Petrus Franciscus Huygels- van Humbeeck, een aannemer en bouwondernemer.