Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100343   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100343

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in eclectische stijl opgetrokken in opdracht van Léon Schellemans, naar een ontwerp door de architect Guillaume Peeters uit 1913. Aannemer Eduard Van Biesen die aanvankelijk zou instaan voor de bouw, trok zich nog voor het begin van de werken uit het project terug. De bouwmaatschappij "Vooruitzicht" nam het in 1914 van hem over.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in eclectische stijl

Hagedoornlaan 10 (Antwerpen)
Villa in eclectische stijl opgetrokken in opdracht van Léon Schellemans, naar een ontwerp door de architect Guillaume Peeters uit 1913. Aannemer Eduard Van Biesen die aanvankelijk zou instaan voor de bouw, trok zich nog voor het begin van de werken uit het project terug. De bouwmaatschappij "Vooruitzicht" nam het in 1914 van hem over.