Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Ekeby

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
100354
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100354

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in cottagestijl gebouwd in opdracht van Otto Leser, naar een ontwerp door de architect Edouard De Winter uit 1928. De huisnaam "Ekeby", een in Zweden meermaals voorkomend toponiem, houdt mogelijk verband met de herkomst van bouwheer Leser.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Ekeby

Hagedoornlaan 8 (Antwerpen)
Villa in cottagestijl gebouwd in opdracht van Otto Leser, naar een ontwerp door de architect Edouard De Winter uit 1928. De huisnaam "Ekeby", een in Zweden meermaals voorkomend toponiem, houdt mogelijk verband met de Zweedse afkomst van de echtgenote van de bouwheer.