Beschermd monument

Kasteeldomein Ter Beken

Beschermd monument van 18-04-1994 tot heden

ID: 10038   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10038

Besluiten

Kasteel Ter Beken
definitieve beschermingsbesluiten: 18-04-1994  ID: 2664

Beschrijving

Het voormalige Kasteel Ter Beken, gelegen langs de Beekstraat te Drongen, is samen met het park, walgrachten en bijgebouwen beschermd als monument. Het recentere seminariegebouw is niet mee opgenomen in de bescherming.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke, wetenschappelijke en historische waarde van het kasteeldomein Ter Beken als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een domein met kasteel, bewaard neerhof, walbruggen en poortgebouwtje gelegen in een site omsloten door een kenmerkend laatmiddeleeuws meerledig grachtensysteem, in de 19de eeuw voorzien van een typisch landschapspark en moestuin, karakteristiek voor de buitenplaatsen in het Gentse;

als voorbeeld van een indrukwekkend kasteel gebouwd in 1748 op de plaats van een ouder kasteel, aan de oever van de walgracht, en met de flankerende paviljoentjes en dwarsvleugels opgebouwd volgens een typisch 18de-eeuws U-vormige aanleg rondom het voorhof;

als voorbeeld van een kasteel met bepleisterde gevels met typisch midden 18de-eeuwse stijlkenmerken met accentuerend en decoratief uitgewerkte middenrisaliet en sierlijke zijpaviljoentjes in rococostijl;

als voorbeeld van een 18de-eeuws kasteel met een opmerkelijk interieur ingericht in variƫrende stijlen, waaronder een merkwaardig empiresalon met chinoiserie en een eetkamer in neo-Vlaamserenaissance-stijl.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO0000886, Kasteeldomein Ter Beken, advies KCML (1994).


Waarden

Het Sint-Paulusseminarie of het voormalige kasteel Ter Beken met het park en omringende walgrachten en bijgebouwen met uitzondering van het recentere seminariegebouw is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Ter Beken

Beekstraat 1-3 (Gent)
Het voormalige 18de-eeuwse kasteel Ter Beken met neerhof, gelegen in een omwald boomrijk domein met een kasteelhoeve ten westen ervan, bevindt zich op de grens van Drongen met Mariakerke.