Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Het Schip of Huis Happaert

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100380   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100380

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Samenstel van twee haaks gebouwde huizen. Nummer 25 zogenaamd het Schip, gebouwd op een erf dat zich circa 1500 uitstrekte van de Kleine Markt tot aan de Bogaardestraat.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Het Schip of Huis Happaert

Happaertstraat 23-25 (Antwerpen)
Samenstel van twee haaks gebouwde huizen. Nummer 25 zogenaamd het Schip, gebouwd op een erf dat zich circa 1500 uitstrekte van de Kleine Markt tot aan de Bogaardestraat.