Beschermd monument

Hoeve en herberg De Helle met omgeving

Beschermd monument van 08-04-2008 tot heden
ID: 1004   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1004

Besluiten

Hoeve en herberg De Helle
definitieve beschermingsbesluiten: 08-04-2008  ID: 4519

Beschrijving

De voormalige hoeve en herberg, genaamd De Helle, is beschermd als monument. De bescherming omvat de hoeve en haar omgeving, bestaande uit het bakhuis en het moestuin- en boomgaardperceel.Waarden

De voormalige hoeve en herberg "de Helle" met inbegrip van het bakhuis, het moestuin- en boomgaardperceel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: basisbebouwing van het oude gehucht Trop en qua omkadering, typologie en voorkomen goed bewaard voorbeeld van een Pajottenlandse, langgestrekte hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, bestaande uit een bakstenen woonhuis (circa 1866), aan straatzijde opengewerkt met grote, beluikte rechthoekige vensteropeningen, een aanleunende lemen dwarsschuur (circa 1883) en een vrijstaand bakstenen bakhuis (circa 1883). De indeling van het woonhuis met zijn haarden in gesinterde baksteen alsook de in de achtergevel bewaarde houten kozijnen, kelder- en zolderluiken met houten diefijzers suggereren een versteende vakwerkbouw en onderstrepen aldus het documentair belang van het ensemble te meer daar de dwars schuur met stalgedeelte een voor de regio zeldzaam bewaard voorbeeld vormt van vakwerkbouw.
De typologische gaafheid wordt nog versterkt door de omkadering met elementen van het historisch areaal in casu de grotendeels nog omhaagde moestuin en boomgaard die door hun beeldbepalend karakter de authenticiteit van deze typisch landelijke architectuur bijkomend onderstrepen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve en herberg De Helle

Trop 11 (Pepingen)
19de-eeuws complex, bestaat uit een éénlaags bakstenen woonhuis en klein buitentoiletmet in het verlengde een lemen vakwerkschuur, achteraan een omhaagde moestuin en tegen de straat een bakstenen bakhuis.