Beschermd monument

Sint-Pauluskerk

Beschermd monument van 09-03-1995 tot heden
ID: 10040   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10040

Besluiten

Sint-Pauluskerk en Fernand Hanuswijk
definitieve beschermingsbesluiten: 09-03-1995  ID: 2823

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Sint-Pauluskerk van de Ferdinand Hanuswijk of Oudenbos. Deze arbeiderswijk werd gelijktijdig beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De Heilige Pauluskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als spil waarrond de aanleg van de Fernand Hanuswijk gedeeltelijk volgens een radiaal plan is geconcipieerd alsook als voorbeeld van een in samenhang met voornoemde wijk goed geslaagde synthese van neoromaanse, decoratieve en eigentijdse elementen.

industrieel-archeologische waarde

als spil waarrond de aanleg van de Fernand Hanuswijk gedeeltelijk volgens een radiaal plan is geconcipieerd alsook als voorbeeld van een in samenhang met voornoemde wijk goed geslaagde synthese van neoromaanse, decoratieve en eigentijdse elementen.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Pauluskerk met omringende arbeiderswijk

Fernand Hanusdreef 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, Nieuwe Dreef 60 (Lokeren)
Geïsoleerde woonwijk, parallel aan de spoorweg Antwerpen-Gent, in 1921 aangevat door Ferdinand Hanus, vlakbij zijn textielfabriek (Nieuwe Molenstraat; momenteel opgeslorpt door N.V. Uco Gent-Ledeberg) en sindsdien, tot 1970 verder uitgebouwd.