Sint-Pauluskerk

Beschermd monument van 09-03-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Fernand Hanusdreef
Locatie Fernand Hanusdreef 33 (Lokeren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/46014/112.1
  • OO001888

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Pauluskerk met omringende arbeiderswijk

Fernand Hanusdreef 1-15, 21-23, 27-35, 39-59, Nieuwe Dreef 60, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Geïsoleerde woonwijk, parallel aan de spoorweg Antwerpen-Gent, in 1921 aangevat door Ferdinand Hanus, vlakbij zijn textielfabriek (Nieuwe Molenstraat; momenteel opgeslorpt door N.V. Uco Gent-Ledeberg) en sindsdien, tot 1970 verder uitgebouwd.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Sint-Pauluskerk van de Ferdinand Hanuswijk of Oudenbos. Deze arbeiderswijk werd gelijktijdig beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

De Heilige Pauluskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

als spil waarrond de aanleg van de Fernand Hanuswijk gedeeltelijk volgens een radiaal plan is geconcipieerd alsook als voorbeeld van een in samenhang met voornoemde wijk goed geslaagde synthese van neoromaanse, decoratieve en eigentijdse elementen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.