Kasseiweg Lozerstraat en Lozermolenstraat

Beschermd monument van 19-03-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruishoutem
Deelgemeente Kruishoutem
Straat Lozermolenstraat, Lozerstraat
Locatie Lozermolenstraat zonder nummer, Lozerstraat zonder nummer (Kruishoutem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45017/152.1
  • 4.01/45017/199.1
  • OO002632

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasseiweg Lozerstraat en Lozermolenstraat

Lozerstraat zonder nummer, Lozermolenstraat zonder nummer, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

De Lozerstraat is de belangrijkste nog gekasseide dorpsstraat. Gekasseide wegen behoren tot het erfgoed van Vlaanderen.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

De 18de-eeuwse kasseiweg, lopende over de Lozerstraat en Lozermolenstraat te Kruishoutem, is beschermd als monument.

Waarden

Binnen Kruishoutem is de dorpskom van Lozer één van de vier haast intact behouden dorpskernen met een historische band tussen de kerk met kerkhof en pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit, visueel met elkaar verbonden door de kasteeldreef en de gekasseide Lozerstraat.

De kasseiweg Lozermolenstraat; Lozerstraat; is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De gekasseide straatdelen van de Lozerstraat en Lozermolenstraat behoren tot de traditionele straatafwerking op het platteland sinds het midden van de 18de eeuw.

industrieel-archeologische waarde

De gekasseide Lozerstraat en deel van de Lozermolenstraat getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofileIen, de fundering en afboording van belang.

sociaal-culturele waarde

De kerk met kerkhof, de pastorie met pastorietuin, het kasteeldomein met neerhof en de gekasseide dorpsstraten vormen een essentieel onderdeel van de Lozerse dorpskern.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.