Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis Draecke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100441   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100441

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Patriciërswoning met binnenplaats en huistoren in traditionele bak- en zandsteenstijl, sinds de 15de eeuw bewoond door de familie Draecke, verder uitgebouwd in de eerste helft van de 16de en de tweede helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

volkskundige waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis Draecke

Heilige Geeststraat 9 (Antwerpen)
Patriciërswoning met binnenplaats en huistoren in traditionele bak- en zandsteenstijl, sinds de 15de eeuw bewoond door de familie Draecke, verder uitgebouwd in de eerste helft van de 16de en de tweede helft van de 17de eeuw.