Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Muggenberghof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 100500   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100500

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Landhuis in sober neoclassicisme, genaamd 'Muggenberg' of 'Muggenberghof', in 1842-1843 gebouwd in opdracht van baron Antoine de Browne de Tiège (1816-1903) naar een ontwerp door Jacques Van Cuyck. Het kasteeltje verving een gelijknamig omwald lusthof dat terugging op een 16de-eeuwse hofstede en in het begin van de 19de eeuw tot ruïne was vervallen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Muggenberghof

Herrystraat 22, Van Hovestraat 21 (Antwerpen)
Landhuis in sober neoclassicisme, genaamd 'Muggenberg' of 'Muggenberghof', in 1842-1843 gebouwd in opdracht van baron Antoine de Browne de Tiège (1816-1903) naar een ontwerp door Jacques Van Cuyck. Het kasteeltje verving een gelijknamig omwald lusthof dat terugging op een 16de-eeuwse hofstede en in het begin van de 19de eeuw tot ruïne was vervallen.