Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditioneel diephuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100544   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100544

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Traditioneel diephuis

Hoofdkerkstraat 7 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.