Beschermd cultuurhistorisch landschap

Dorpskom Mullem

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 07-07-1975 tot heden

ID
10055
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10055

Besluiten

Dorpskom Mullem
definitieve beschermingsbesluiten: 07-07-1975  ID: 858

Beschrijving

De dorpskom van Mullem, deelgemeente van Oudenaarde, is beschermd als landschap.Waarden

Mullem is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Mullem

Mullemstraat 1-3, 8-17, 18 (Oudenaarde)
De dorpskom van Mullem is een getuige van een bijna ongeschonden bewaarde vroeg-middeleeuwse bewoningsite, overeenstemmend met de huidige dorpskern.

Is de omvattende bescherming van

Boerenarbeiderswoning

Mullemstraat 12 (Oudenaarde)
Aan straat gelegen boerenarbeidershuisje één geheel vormend met nummer 13 uit tweede helft 19de eeuw, uitgebreid eind 1890. Zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat).


Boerenarbeiderswoning

Mullemstraat 13 (Oudenaarde)
Boerenarbeidershuisje uit de tweede helft van de 19de eeuw en uitgebreid eind 1890 één geheel vormend met nummer 12.


Boerenwoning

Mullemstraat 9 (Oudenaarde)
Via wandelpad te bereiken achterin gelegen boerenhuisje van de jaren 1860. Vroeger twee- of driegezinswoning, eind de jaren 1920 tot één woning verenigd.


Herberg In De Kroon

Mullemstraat 15 (Oudenaarde)
Aan de straat gelegen, zuidelijk georiënteerd boerenhuis van eind 1830 en uitgebreid circa 1870. Acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan straat).


Hoeve

Mullemstraat 8 (Oudenaarde)
Gedeeltelijk ommuurde voormalige hoeve uit tweede kwart 19de eeuw, in de jaren 1860 uitgebreid. Achterin gietijzeren hek gevat tussen bakstenen pijlers met bolornamenten. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken.


Hoeve

Mullemstraat 17 (Oudenaarde)
Achterin begraasd en beboomd erf gelegen zuidelijk georiënteerde tweegezinsboerenhuisje uit tweede kwart 19de eeuw, thans één woning. Acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat).


Hoeve met losse bestanddelen

Mullemstraat 18 (Oudenaarde)
Door beukenhaag omhaagde hoeve met losse bestanddelen in U-vorm, in kern uit tweede helft 18de eeuw, in 1985 gerenoveerd. Verankerde baksteenbouw met geelgeschilderde gevels op gepikte plint onder pannen zadeldaken.


Parochiekerk Sint-Hilarius

Mullemstraat zonder nummer (Oudenaarde)
Georiënteerde kerk, gewijd aan Sint-Hilarius, met in kern Romaanse kruisingstoren met deels ommuurd kerkhof gelegen in het uiterste westen van de gemeente, aan de rand van de moerassige weiden.


Pastorie

Mullemstraat 11 (Oudenaarde)
Omwalde voormalige pastorie, minstens uit eerste kwart 19de eeuw, met grote beboomde tuin (onder andere linde) gelegen in een dal ten noorden achter de kerk.


School en onderwijzerswoning

Mullemstraat 1 (Oudenaarde)
Eertijds schoolgebouw en schoolmeesterwoning van eind de jaren 1860, vanaf 1934 tijdelijk gebruikt als gemeentehuis. Verankerde geelgeschilderde baksteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder verspringend zadeldak (pannen, nok parallel met de straat).


Villa Klein Kasteeltje

Mullemstraat 3 (Oudenaarde)
Ten zuiden van de kerk gelegen omwalde villa zogenaamd "Klein Kasteeltje", gebouwd op een minstens 16de-eeuwse kern, de vroegere merkwaardige feodale omwalde motte met ophaalbrug.


Zomerlinde als vredesboom

Mullemstraat zonder nummer (Oudenaarde)
Op het dorpsplein staat een geknotte lindeboom. Op oude postkaarten is een jonge boom te zien die aangeplant is na de Eerste Wereldoorlog. Deze linde was toen nog jong en opgaand. Bij de zorgvuldig uitgevoerde heraanleg van het plein met kasseien werd in een grote boomspiegel voorzien.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Schelde-Leie interfluvium tussen Waregem, Kruishoutem en Oudenaarde

Anzegem (Anzegem), Huise, Kruishoutem, Nokere, Ouwegem, Wannegem-Lede (Kruisem), Heurne, Mullem, Oudenaarde (Oudenaarde), Waregem (Waregem), Moregem, Ooike, Wortegem (Wortegem-Petegem)
Dit gebied omvat een deel van de ‘Vlaamse Ardennen’ ten westen van de Schelde en vormt een onderdeel van het uitgestrekte Schelde-Leie interfluvium. De heuvelkammen liggen hier dominant in het landschap. De kouters zijn van elkaar gescheiden door beekvalleien. Kleinschalige dorpskernen liggen verspreid in het landschap. Hoeves, kasseiwegen en windmolens bepalen mee het beeld.