Beschermd cultuurhistorisch landschap

Dorpskom Mullem

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 07-07-1975 tot heden

ID
10055
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10055

Besluiten

Dorpskom Mullem
definitieve beschermingsbesluiten: 07-07-1975  ID: 858

Beschrijving

De dorpskom van Mullem, deelgemeente van Oudenaarde, is beschermd als landschap.Waarden

Mullem is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Mullem

Mullemstraat (Oudenaarde)
De dorpskom van Mullem is een getuige van een bijna ongeschonden bewaarde vroegmiddeleeuwse bewoningsite, overeenstemmend met de huidige dorpskern, die zich ontwikkeld heeft naast een voormalige feodale omwalde motte, waar het zogenaamde kasteeltje staat, en in de buurt van de 12de-eeuwse Sint-Hilariuskerk.

Is de omvattende bescherming van

Boerenarbeiderswoning

Mullemstraat 12 (Oudenaarde)
Aan straat gelegen boerenarbeiderswoning één geheel vormend met nummer 13 uit tweede helft 19de eeuw, uitgebreid eind 1890. Verankerde geelgeschilderde gevel met tandlijst op gepikte plint. van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.


Boerenarbeiderswoning

Mullemstraat 13 (Oudenaarde)
Boerenarbeiderswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw en uitgebreid eind 1890 één geheel vormend met nummer 12. Verankerde geelgeschilderde gevel van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Rechter zijgevel met licht getoogd zoldervenster en kleine oculus op begane grond. Aanleunend lager gebouw onder zadeldak.


Boerenwoning

Mullemstraat 9 (Oudenaarde)
Via wandelpad te bereiken achterin gelegen boerenwoning van de jaren 1860. Vroeger twee- of driegezinswoning, eind de jaren 1920 tot één woning verenigd. Verankerde geelgeschilderde bakstenen gevel met tandlijst op gepikte plint onder zadeldak.


Herberg In De Kroon

Mullemstraat 15 (Oudenaarde)
Aan de straat gelegen, zuidelijk georiënteerde boerenwoning van eind 1830 en uitgebreid circa 1870. Geelgeschilderde verankerde bakstenen gevel met tandlijst op gecementeerde gepikte plint, van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.


Hoeve

Mullemstraat 8 (Oudenaarde)
Gedeeltelijk ommuurde hoeve uit tweede kwart 19de eeuw, in de jaren 1860 uitgebreid. Achterin gietijzeren hek gevat tussen bakstenen pijlers met bolornamenten. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken. Achterin gedeeltelijk gekasseid erf gelegen boerenwoning van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag. Verder nog L-vormige stal, dwarsschuur met veldpoort, stal met gedeeltelijk brede dakoverstek op houten schoren en wagenhuis.


Hoeve

Mullemstraat 17 (Oudenaarde)
Achterin met gras begroeid en beboomd erf gelegen tweegezinsboerenwoning uit het tweede kwart van de 19de eeuw, heden één woning. Verankerde geelgeschilderde gevel met tandlijst op gepikte plint; acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Ten zuidwesten, bakhuis met geelgeschilderde gevel op gepikte plint onder zadeldak.


Hoeve met losse bestanddelen

Mullemstraat 18 (Oudenaarde)
Omhaagde hoeve met losse bestanddelen in U-vorm, in kern uit tweede helft 18de eeuw. Verankerde baksteenbouw met geelgeschilderde gevels op gepikte plint onder pannen zadeldaken. Achterin gekasseid en met gras begroeid erf gelegen boerenwoning in L-vorm, vroegere stal heden ook woongedeelte. Verder nog twee dwarsschuren en bakhuis.


Parochiekerk Sint-Hilarius

Mullemstraat zonder nummer (Oudenaarde)
Georiënteerde kerk met in kern romaanse kruisingstoren. Kerkhof met witgeschilderde bakstenen kerkhofmuur met in het midden, zowel aan de kerkhofzijde als de straatzijde, een calvarie kruisbeeld. De stichtingsdatum van de kerk is onbekend maar wordt gesitueerd in de 12de eeuw. De oorspronkelijke romaanse kerk werd aangepast circa 1615-1625 met de bouw van het koor, kapel en schip. In 1952 werd door architect H. Vaerwyck-Suys de toren gerestaureerd. Deze werd volledig afgebroken en heropgebouwd met de oude stenen.


Pastorie

Mullemstraat 11 (Oudenaarde)
Omwalde voormalige pastorie, minstens uit eerste kwart 19de eeuw, met grote beboomde tuin gelegen in een dal ten noorden achter de kerk. e bereiken ten oosten van de kerk, via gietijzeren toegangshek tussen bakstenen pijlers naar een pad leidend tot een brugje met bakstenen leuning en klein toegangsgebouw, van eind de jaren 1860, onder zadeldak.


School en onderwijzerswoning

Mullemstraat 1 (Oudenaarde)
Schoolgebouw en schoolmeesterwoning van eind de jaren 1860, vanaf 1934 tijdelijk gebruikt als gemeentehuis. Vroegere schoolmeesterwoning met verankerde geelgeschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen. Ten westen, lager vroeger schooltje met tandlijst; vijf traveeën geritmeerd door grote rondbogige vensters gevat in dito geprofileerde baksteenbanden.


Villa Klein Kasteeltje

Mullemstraat 3 (Oudenaarde)
Ten zuiden van de kerk gelegen omwalde villa, gebouwd op een minstens 16de-eeuwse kern, de vroegere merkwaardige feodale omwalde motte met ophaalbrug. Circa 1920 heropgebouwd door architect Ch. Hoge. Middenin met gras begroeide en beboomde omhaagde tuin gelegen regionalistische villa onder verspringend schilddak en toren bekroond door veelhoekig dak uitlopend op peerspits.


Zomerlinde als vredesboom

Mullemstraat zonder nummer (Oudenaarde)
Op het dorpsplein staat een geknotte lindeboom. Op oude postkaarten is een jonge boom te zien die aangeplant is na de Eerste Wereldoorlog. Deze linde was toen nog jong en opgaand. Bij de zorgvuldig uitgevoerde heraanleg van het plein met kasseien werd in een grote boomspiegel voorzien.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Schelde-Leie interfluvium tussen Waregem, Kruishoutem en Oudenaarde

Anzegem (Anzegem), Huise, Kruishoutem, Nokere, Ouwegem, Wannegem-Lede (Kruisem), Heurne, Mullem, Oudenaarde (Oudenaarde), Waregem (Waregem), Moregem, Ooike, Wortegem (Wortegem-Petegem)
Dit gebied omvat een deel van de ‘Vlaamse Ardennen’ ten westen van de Schelde en vormt een onderdeel van het uitgestrekte Schelde-Leie interfluvium. De heuvelkammen liggen hier dominant in het landschap. De kouters zijn van elkaar gescheiden door beekvalleien. Kleinschalige dorpskernen liggen verspreid in het landschap. Hoeves, kasseiwegen en windmolens bepalen mee het beeld.