Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Den Grooten Gulden Schilt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100553   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100553

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het derde kwart van de 16de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Grooten gulden Schilt

Hoogstraat 15 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het derde kwart van de 16de eeuw.