Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gulden Sterre

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100555   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100555

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel, opklimmend tot de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Drye Gulden Sterren

Hoogstraat 20 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel, opklimmend tot de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.