Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sterre

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100557   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100557

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis op de hoek van Hoogstraat en Haarstraat, in kern opklimmend tot de tweede helft van de 16de of eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

de Vergulde Sterre

Hoogstraat 22 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis op de hoek van Hoogstraat en Haarstraat, in kern opklimmend tot de tweede helft van de 16de of eerste helft van de 17de eeuw.