Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100558   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100558

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Winkelhuis in eclectische stijl, het restant van een geheel van twee gekoppeld woningen, gebouwd in opdracht van de wijnhandelaar Jean Charles Nihoul-Meugens naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis in eclectische stijl

Hoogstraat 25 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl, het restant van een geheel van twee gekoppeld woningen, gebouwd in opdracht van de wijnhandelaar Jean Charles Nihoul-Meugens naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880.