Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Duffel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100568   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100568

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Duffel

Hoogstraat 42 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.