Beschermd monument

Korootkapel en boerenwoning

Beschermd monument van 04-12-2000 tot heden

ID: 10057   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10057

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Engelen en woning met aanbouw, binnenkoer en muur
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2000  ID: 3605

Beschrijving

De Korootkapel met bijhorende woning is beschermd als monument.Waarden

De Onze-Lieve-Vrouw-ter-Engelen of Korootkapel met bijhorende woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Als voorbeeld van een circa 1630 gestichte kapel, met gevels in baksteen en vensteromlijstingen in Henegouwse hardsteen, met halfronde koorabsisen geplaatst onder zadeldak , met inbegrip van het huidig woongedeelte dat met zijn nog oorspronkelijke dakstructuur en niettegenstaande een latere gevelbekleding met baksteen nog zijn oude kern heeft bewaard en deel van de kapel heeft uitgemaakt.
Als voorbeeld van een woning van circa 1630, behorend tot de Korootkapel en door de bedienende priester betrokken, met baksteengevels en venster- en poortomlijstingen van Henegouwse hardsteen, geplaatst onder op nog oorspronkelijke houten klossen rustend zadeldak, gevat tussen puntgevel en dakschild, met portaaltje onder rondbogig, met siersmeedijzer gevuld bovenlicht en deurkalf waarop wapenschild met opschrift IHS en A–O en op de boogkruin sporen van een weggehakt wapen schild bekroond door gevleugelde engel met kruis en banderol met opschrift Quis ut Deus.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Korootkapel

Kloosterstraat 4 (Brakel)
Voormalige Korootkapel van circa 1630, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Engelen en bijbehorend voormalig huis van de bedienaar der kapel. Volgens Atlas der buurtwegen van 1844-48 gereduceerd tot twee vleugels in L-vorm van kapel en woning; later uitgebreid met bedrijfsgebouwen tot hoeve van het semigesloten type. Baksteenbouw met verwerking van Henegouwse hardsteen, enigszins aangepast in de 19de en de 20ste eeuw.