Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brantijser

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100580   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100580

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brantijser

Hoogstraat 65 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw.