Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100686   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100686

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Deze neoclassicistische burgerwoning werd rond 1867 gebouwd voor Petrus Hessels-De Corte, wonende in de Dambruggestraat 92. Op dat moment zijn de gronden op de voormalige vesten net verkaveld; dit is één van de eerste woningen die op de Italiëlei werd gebouwd.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch burgerhuis

Italiëlei 108 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische burgerwoning werd rond 1867 gebouwd voor Petrus Hessels-De Corte, wonende in de Dambruggestraat 92. Op dat moment zijn de gronden op de voormalige vesten net verkaveld; dit is één van de eerste woningen die op de Italiëlei werd gebouwd.