Beschermd monument

Kasteeldomein Borluut: park, hek, koetshuizen en tuinpaviljoen

Beschermd monument van 25-03-1997 tot heden

ID
10073
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10073

Besluiten

Kastelen en domeinen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1997  ID: 3173

Beschrijving

Het park bij het kasteel Borluut, gelegen langs de Kleine Gentstraat te Sint-Denijs-Westrem, is beschermd als monument met inbegrip van de walgracht, vijvers, het toegangshek, de koetshuizen en het paviljoen. Het kasteel is afzonderlijk beschermd als monument.Waarden

Het park met omgrachting en vijvers, toegangshek, koetshuizen en paviljoen van het Kasteel Borluut is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als voormalige site met walgracht van de oude heerlijkheid van Borluut, teruggaand tot de late middeleeuwen, sinds de 18de eeuw gekend als buitenplaats , zogenaamd het "Wit Kasteel";
als typisch voorbeeld van een 19de-eeuwse kasteeldomein met bijhorende koetshuizen, tuinpaviljoen, toegangsbrug en -hek en kenmerkende parkaanleg, met behouden doch herhaaldelijk aangepaste en uitgebreide omgrachting, onder meer met karakteristieke serpentinevijver met boogbrug; verder met kunstmatige heuvels voor een belvédère of standbeeld en slingerende wandelpaden en een assortiment exotische bomen waaronder een Libanonceder, eigen aan de landschapsparken.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Twee moerascipressen Kasteeldomein Borluut

Kleine Gentstraat 46 (Gent)
Het park bij het kasteel Borluut werd in de 19de-eeuw aangepast aan de toen vigerende mode. In de kenmerkende landschapsstijl werd de parkaanleg herhaaldelijk aangepast: de omgrachting werd onder meer aangepast met karakteristieke serpentinevijver met boogbrug; verder werd het reliëf aangepast met kunstmatige heuvels en slingerende wandelpaden en een assortiment exotische bomen eigen aan de landschapsparken werden aangeplant. De twee moerascipressen dateren nog uit deze aanlegperiode.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Borluut

Kleine Gentstraat 46 (Gent)
Het neoclassicistisch kasteel Borluut, gebouwd circa 1858 in opdracht van graaf Borluut d'Hoogstraate naar ontwerp van een bekende tuinarchitect Van Damme-Sellier, wordt omgeven door een prachtig park, door een brede lindendreef verbonden met de Kortrijksesteenweg.


Kasteeldomeinen Grand Noble en Borluut en omgeving

De Pinte (De Pinte), Sint-Denijs-Westrem (Gent)
De kasteeldomeinen Grand Noble, Mariasteen en Borluut liggen in de zuidelijke periferie van Gent, in een lichte depressie in het microreliëf die gedraineerd wordt via de Duivelbeek. In het gebied zijn de knotwilgenrijen nog vrij goed bewaard als relict van het bulkenlandschap. Het kasteel Grand Noble gaat terug op een tweeledig omgrachte site. Het kasteeldomein met prachtig aangelegd park, koetshuizen en hovenierswoning is via drie dreven met straten verbonden. Het kasteel ligt op een verhevenheid in het midden van de vijfhoekige omgrachting, omgeven door bossen en weilanden. Het kasteel Borluut is een omwald kasteel met 15de-eeuwse kern en door een brede lindedreef verbonden met de Kortrijksesteenweg. Het Mariasteen is van het Borluutkasteel gescheiden door de Rosdambeek. De oorspronkelijke omwalling werd gedempt en begin 20ste eeuw werd de lange toegangsdreef aangelegd.