Beschermd monument

Huis de Kavitte

Beschermd monument van 05-05-1981 tot heden

ID
10087
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10087

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1981  ID: 1617

Beschrijving

Huis de Kavitte is beschermd als monument.Waarden

Het huis (volledig) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis de Kavitte

Einestraat 41 (Oudenaarde)
Rijhuis in L-vorm met voorbouw van drie traveeën en twee bouwlagen aan de Einestraat en diephuis met achtertrapgevel, vroeger uitziend op de Burgschelde. Verankerde traditionele bak- en zandsteenbouw, opklimmend tot de 16de eeuw. Grotendeels oorspronkelijk behouden achterbouw met trapgevel, twee traveeën en twee bouwlagen boven een souterrain, onder zadeldak.