Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oude Waghe

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100901   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100901

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder een steil zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oude Waghe

Jeruzalemstraat 12 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder een steil zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.