Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Laatclassicistisch winkelhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100904   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100904

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Laatclassicistisch breedhuis uit het eerste kwart van de 19de eeuw, waarvan de traditionele, mogelijk 17de-eeuwse kern wordt aangegeven door muurankers.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Laatclassicistisch winkelhuis

Jezuïetenrui 1 (Antwerpen)
Laatclassicistisch breedhuis uit het eerste kwart van de 19de eeuw, waarvan de traditionele, mogelijk 17de-eeuwse kern wordt aangegeven door muurankers.