Beschermd monument

Klooster en school van de zusters van Maria: kapel

Beschermd monument van 12-06-2009 tot heden

ID
10093
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10093

Besluiten

Klooster van de zusters van Maria: kapel en kasteel
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-2009  ID: 4620

Beschrijving

De bescherming omvat de kapel behorende tot het klooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria.Waarden

Het kasteel bij het klooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


De constructie getuigt van een kwalitatief kunstig architecturaal bouwwerk met een stilistisch eenheidskarakter, bezit evenwichtige verhoudingen en ontplooit een harmonieuze ruimte. Het specifiek voor deze kapel ontworpen mobilair is een waardevolle uiting van religieuze sierkunst in artdecostijl die stilistisch harmonieert met het kapelinterieur. Het omvat een fraai ensemble van marmeren altaren waarvan het hoofdaltaar rijk gedecoreerd is, een marmeren preekstoel met bronzen reliëfs, twee houten biechtstoelen met snijwerk en marmeren elementen aansluitend bij de lambrisering.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Als gaaf bewaarde, monumentale vrijstaande kloosterkapel uit het interbellum, gebouwd in 1928-1930 voor de zusters van het Heilig Hart van Maria naar ontwerp van architect J. De Bouver (Brussel)
Als typologisch opmerkelijk en stilistisch kwalitatief religieus bouwwerk dat het streven naar moderniteit illustreert door kenmerken van de strakke artdecostijl te verweven met gotische reminiscenties. De ongewone constructie vertoont tevens een concept en materiaalgebruik dat representatief is voor de evolutie en vernieuwing binnen de kerkelijke architectuur tijdens het interbellum, beïnvloed door de Liturgische beweging. Het kapelinterieur illustreert eveneens de assimilatie van ontleningen aan traditie en vernieuwing bij het streven naar een eigentijdse moderne kerkarchitectuur.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: :
De gehanteerde symbolentaal en iconografie in de sobere architecturale decoratie en in de ornamentiek van het meubilair zijn illustratief voor de nieuwe accenten in de christelijke geloofsleer uit het interbellum.
De thematiek van de figuratieve glasramen met symbolen verwijzend naar de litanie van O.-L.-Vrouw, de goddelijke, de kardinale en de kloosterdeugden vindt aansluiting bij de geloofswaarden van de congregatie.

sociaal-culturele waarde


Als representatieve en authentieke materiële getuigenis van de aanwezigheid van een religieuze gemeenschap van zusters met een maatschappelijke rol van betekenis onder meer binnen de vroegere organisatie van het onderwijs en de welzijnszorg. Vormt een relevant relict van het moederhuis van een nieuwe congregatie te Nederbrakel gesticht in 1834 die door tal rijke latere bijhuizen in Vlaanderen een ruime verspreiding heeft gekend.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Klooster en school van de zusters van Maria

Kasteelstraat 45 (Brakel)
Groot klooster- en schoolcomplex in neogotische en art-decostijl. School als spinhuis voor arme meisjes opgericht in 1825. Huidig uitzicht van klooster- en schoolgebouwen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, resulterend van veelvuldige 19de- en 20ste-eeuwse bouwcampagnes. Noordzuid-georiënteerde kapel van 1930 van architect De Bouver. Aangrenzende kloostertuin met Lourdesgrot uit 1904 en Calvarie. Aan straat, nieuw klooster opgetrokken circa 1931 op plaats van voormalig pensionaat. Volledig door kloostergebouwen ingesloten kasteel uit de tweede helft van de 18de eeuw.