Burgerhuis: voorgevel

Beschermd monument van 05-05-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 24 (Oudenaarde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45035/285.1
  • OO000936

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis

Hoogstraat 24, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Diephuis met deels behouden traditionele bak- en zandstenen puntgevel met gereconstrueerde top; vier traveeën en oorspronkelijk twee bouwlagen onder zadeldak (leien, nok loodrecht op de straat) met smeedijzeren windwijzer, opklimmend tot 17de-begin 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voorgevel van het burgerhuis is beschermd als monument.

Waarden

Het huis (voorgevel) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.