Beschermd monument

Park Kervijn d'oudt Mooreghem

Beschermd monument van tot heden

ID
10097
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10097

Besluiten

Kastelen en domeinen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1997  ID: 3173

Beschrijving

Het kasteeldomein Kervijn d'oudt Mooreghem, gelegen langs de Durmstraat te Mariakerke, is beschermd als monument. Het kasteel, de voormalige oranjerie, de recente en nog in werking zijnde serres en de nieuwe dienstgebouwen maken geen deel uit van de bescherming.



Waarden

Het omgrachte domein van het kasteel Kervyn d’oud Mooreghem met uitsluiting van het uitgebrande kasteel, de voormalige oranjerie, de recente en nog in werking zijnde serres en de nieuwe dienstgebouwen is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

als een interessant voorbeeld van een typisch 19de-eeuwse buitenplaats met zijn specifieke toebehoren, gelegen in een omgracht, doch thans slechts gedeeltelijk bewaard landschapspark voorzien van een imposant hek, indrukwekkende dienstgebouwen in U-vorm met woonfunctie, een volledig ommuurde moestuin, een grote, goed bewaarde ijskelder van 1858, een pomp van 1860 en een funerair monument van 1837.

historische waarde

als een interessant voorbeeld van een typisch 19de-eeuwse buitenplaats met zijn specifieke toebehoren, gelegen in een omgracht, doch thans slechts gedeeltelijk bewaard landschapspark voorzien van een imposant hek, indrukwekkende dienstgebouwen in U-vorm met woonfunctie, een volledig ommuurde moestuin, een grote, goed bewaarde ijskelder van 1858, een pomp van 1860 en een funerair monument van 1837.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Kervijn d'oudt Mooreghem

Durmstraat 29-39, 43, 31A, 37A, 33A, 35A, zonder nummer (Gent)
Ruim, omwald domein, toegankelijk via ijzeren hek tussen dubbele hekpijlers met vaasbekroning. Het domein met park in landschappelijke stijl omvat onder andere een ijskelder ten zuiden aan de walgracht en ten noordoosten van het landhuis ruime dienstgebouwen van 1851, verbouwd op U-vormig grondplan in 1886, rondom een met gras begroeid en gekasseid plein met pomp en duiventil. In 1884 werd het huidige kasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van architect J. Schadde opgetrokken.