Beschermd monument

Hoekhuis in classicistische stijl

Beschermd monument van 05-05-1981 tot heden

ID: 10105   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10105

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1981  ID: 1617

Beschrijving

Het hoekhuis in classicistische stijl is beschermd als monument.Waarden

Het huis (volledig) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekhuis in classicistische stijl

Jezuietenplein 21 (Oudenaarde)
Gelegen aan de hoek met Koningsstraat. Hoekhuis in classicistische stijl uit het vierde kwart van de 18de eeuw, na de aanleg van de Koningsstraat en de sloop van de Jezu├»etenkerk in 1777. Thans gecementeerde lijstgevel van zes travee├źn en twee bouwlagen gevat tussen geblokte hoekbanden, onder zadeldak (pannen).