Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

ID: 10114   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10114

Besluiten

Stadswoning
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2242

Beschrijving

Het 17de-eeuws hoekhuis Lievekaai 1 is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van Lievekaai 1 als volgt werd gemotiveerd:
”Als conciërge van de Raad van Vlaanderen tot 1750 met de naam Sint-Ivo en het feit dat dit hoekpand steeds een van de meest prestigieuze gebouwen van de voormalige Lievekom is geweest. Tevens omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke waarde van de keldergewelven, die ondersteund worden door een zuiltje dat rust op een achthoekige sokkel.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000785, Lievekaai 1, advies KCML (1987).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Burgerhuis en bijgebouwen

Lievekaai 1, Sint-Widostraat 14-20 (Gent)
Beeldbepalend gebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen in de loop van de 17de eeuw, verbouwd in de eerste en tweede helft van de 18de eeuw.