Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in art-decostijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101165   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101165

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in art-decostijl, gebouwd in opdracht van Charles Louis Landuydt-Roels, naar een ontwerp door de architect Jan Vanhoenacker uit 1928. De bouwheer leidde de steenbakkerij annex metaalconstructieatelier Briqueteries & Ateliers Landuydt in Terhagen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in art-decostijl

Kastanjelaan 13 (Antwerpen)
Villa in art-decostijl, gebouwd in opdracht van Charles Louis Landuydt-Roels, naar een ontwerp door de architect Jan Vanhoenacker uit 1928. De bouwheer leidde de steenbakkerij annex metaalconstructieatelier Briqueteries & Ateliers Landuydt in Terhagen.