Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101169   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101169

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in cottagestijl gebouwd in opdracht van de heer A. Ivens, naar een ontwerp door de architecten Alfred Portielje en Jan De Braey uit 1928.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in cottagestijl

Kastanjelaan 9 (Antwerpen)
Villa in cottagestijl gebouwd in opdracht van de heer A. Ivens, naar een ontwerp door de architecten Alfred Portielje en Jan De Braey uit 1928.