Beschermd monument

Kasteeldomein Coninxdonck: kasteel en walgrachten

Beschermd monument van 13-03-1996 tot heden

ID: 10117   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10117

Besluiten

Kasteeldomein Coninxdonck
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1996  ID: 2989

Beschrijving

Het kasteel Coninxdonck en de walgrachten van het kasteeldomein, gelegen langs de Koningsdonkstraat te Gentbrugge, zijn beschermd als monument. Het kasteeldomein is ook beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Kasteel Coninxdonck, meer bepaald het gedeelte met de empiregevel onder zadeldak, en de walgrachten van het domein zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

als kleine buitenplaats uit het begin van de 19de-eeuw gebouwd ter vervanging van een vroeger "huys van plaisance" van een Gentse patriciërsfamilie op een site met walgrachten nabij de Schelde die in oorsprong minstens opklimt tot de late middeleeuwen en waarvan het typische grachtenpatroon met hoog- en neerhof nog grotendeels overeenstemt met de 18de-eeuwse toestand;
als bijzondere vertegenwoordiger van de empirestij, zowel wat betreft de binnendecoratie als het exterieur van het gebouw.

historische waarde

als kleine buitenplaats uit het begin van de 19de-eeuw gebouwd ter vervanging van een vroeger "huys van plaisance" van een Gentse patriciërsfamilie op een site met walgrachten nabij de Schelde die in oorsprong minstens opklimt tot de late middeleeuwen en waarvan het typische grachtenpatroon met hoog- en neerhof nog grotendeels overeenstemt met de 18de-eeuwse toestand;
als bijzondere vertegenwoordiger van de empirestij, zowel wat betreft de binnendecoratie als het exterieur van het gebouw.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Coninxdonck

Koningsdonkstraat 116-120 (Gent)
Het huidig kasteel, voormalig buitenverblijf genaamd Coninxdonck, werd in het eerste kwart van de 19de eeuw opgetrokken ter vervanging van een ouder slot. De bebouwing van het domein Coninxdonck, die in de 19de eeuw grotendeels werd vernieuwd, bewaart alle typische aanhorigheden van een kasteelsite: toegangsbrug met hek tussen pijlers, ijskelders, paardenstallen, koetshuis, personeelswoning , tuinpaviljoen en kasteelhoeve.